Kilka dni temu odbył się, można by rzec szczególny dla nas pszczelarzy, Walny Zjazd Delegatów Związku Pszczelarzy “Podlasie”, a jego wyjątkowość sprowadza się do kilku elementów jaki nie zdarzają się co roku.

Niecodziennym gościem tegorocznego Zjazdu był Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon, pełniący tę zaszczytną funkcję od listopada 2018 roku, wieloletni i zasłużony Prezes Wojewódzkiego Związku pszczelarzy w Rzeszowie.

 

Dzięki jego obecności mogliśmy zapoznać się z wyzwaniami jakie postawił sobie i obecnym władzom PZP. Bardzo ważnym dla naszego środowiska zobowiązaniem o jakim mówił nasz gość jest jednoczenie pszczelarzy wokół potrzeb i problemów współczesnego pszczelarstwa. Dowiedzieliśmy się o wielu pozytywnych zmianach jakie zaszły w sposobie zarządzania organizacją, której jesteśmy częścią.

I co dla nas ważne otrzymaliśmy zapewnienie i zachętę do bardziej zacieśnionej współpracy pomiędzy Związkiem Pszczelarzy “Podlasie” a Polskim Związkiem Pszczelarskim. Zachętę do tego aby korzystać z wszelkich zasobów w szczególności wiedzy i doświadczenia jakie posiadają członkowie władz PZP, po to aby jeszcze lepiej  niż dotychczas służyć dobru pszczelarstwa na naszym terenie.

Obecność Pana Prezydenta była dobrym momentem aby wyróżnić wielu naszych Kolegów za ich pracę i wkład jaki wnieśli i wnoszą na rzecz pszczelarstwa.


Najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać pszczelarz czyli statuetką pomnika ks. dr Jana Dzierżona został uhonorowany Kolega Kazimierz Korpysz, któremu między innymi, zawdzięczamy istnienie pszczelarskiej sekcji Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, i który swym wyjątkowo przyjaznym, wręcz dobrodusznym, usposobieniem wniósł wiele dobrego w życie innych pszczelarzy. Prawdziwy pszczelarz dżentelmen, odznaczający się klasą i elegancją w sposobie bycia i pracy.


Bardzo znaczące odznaczenie jakim jest Medal im. ks. dr Jana Dzierżona przypadł dwójce naszych drogich pszczelarzy: Elżbiecie Martyniuk i Karolowi Łopackiemu, którzy od wielu lat działali w Zarządzie ZP “Podlasie” jako członkowie oraz w Zarządzie Koła Pszczelarzy “Północ” jako Prezesi.

Złota Odznaka Związku powędrowała do trzech osób: Anny Majewskiej, Eugeniusza Chwedoruka oraz Tomasza Kamińskiego.

Srebrne odznaki otrzymali: Eugenia Niesiołowska nieoceniona Skarbnik Koła Pszczelarzy “Północ”, Grażyna Kamińska, Danuta Chwedoruk, Feliks Płandowski, Grzegorz Szerement.

Brązowa Odznaka Związku została wręczona: Justynie Trociuk, Justynie Chwedoruk, Bożenie Gołaszewskiej, Marii Ignatiuk, Ewie Kuszneruk, Annie Szydłowskiej, Krzysztofowi Samociuk, Mariuszowi Kazaneckiemu,  Jerzemu Barańskiemu, Eugeniuszowi Carukowi, Jerzemu Nowachowiczowi, Stanisławowi Dobrukowi, Mieczysławowi Danilukowi

Wszystkim wyróżnionym pszczelarzom serdecznie gratulujemy.

 

Zapraszamy do fotogalerii >>>>