Zarząd Związku Pszczelarzy „PODLASIE” po zakończonej czteroletniej kadencji zwołuje SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY WALNY  ZJAZD ZwiązkuPszczelarzy „Podlasie” który odbędzie się w dniu 01.05.2022 o godzinie 10.00, lub w przypadku braku kworum w drugim terminie o godzina 10.30. Zjazd odbędzie się w ODR w Grabanowie. Na  powyższe wydarzenie zapraszamy Prezesów Rejonowych  Kół Pszczelarskich, delegatów z tych kół oraz zrzeszonych w nich pszczelarzy na ogólnie przyjętych w związku zasadach.

 

W związku z faktem wyborów do organów statutowych Związku Pszczelarzy „Podlasie ( Zarząd , Komisja Rewizyjna , Sąd Koleżeński ) na następną kadencję tj. na lata 2022-2026 prosimy o rozważenie w kołach pszczelarzy kandydatur do tych struktur w celu zgłoszenie ich na Walnym Zjeździe oraz przygotowania projektów uchwał.

Projekt Uchwały;

W związku z propozycją Komisji Rewizyjnej dotycząca  wypłaty refundacji z programów z KOWR proszę o przemyślenie takiego rozwiązania ,aby każdą z tych refundacji wypłacała osobiście osoba prowadząca dany projekt bezpośrednio pszczelarzowi w siedzibie związku przy ulicy Pocztowej 3 w Białej Podlaskiej . Prosimy o ustosunkowanie się do tej propozycji w czasie zjazdu.

W związku z zamiarem przygotowania poczęstunku dla przybyłych członków związku prosimy o zgłoszenie do dnia 25.04.2022 przez Prezesów Kół  Pszczelarskich do Skarbnika Związku Zenona Stanilewicza ilości osób którzy przybędą na obrady oraz propozycję uchwał w formie pisemnej lub elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) . Osobom przybyłym na zjazd a nie zgłoszonych do dnia 25.04.2022 nie zapewniamy poczęstunku z przyczyn od nas niezależnych.

 

W związku z nadchodzącymi świętami  ZMARTCHWYWSTANIA PAŃSKIEGO życzymy wszystkim członkom jak i sympatykom Związku

Pszczelarzy radosnych, spokojnych i błogosławionych świąt.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – GABANÓW 01.05.2022r.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania - powitanie delegatów i przybyłych gości. • Członkowie Zarządu Z.P. „Podlasie” w Białej Podlaskiej:

- Leszka Mikołajczuka

- Jadwigę Prokopiuk

- Zenona Stanilewicza

- Marka Maksymowicza

- Janusza Mąkę

- Romana Gołaszewskiego

- Piotra Chybowskiego

- Rafała Stawarza

 • Prezesi Kół Pszczelarskich wraz z delegatami

 • Koledzy pszczelarze zrzeszeni w Z.P. „Podlasie” obecni na sali.

 

 1. Wprowadzenie sztandaru ZP Podlasie.

 2. Wspomnienie zmarłych pszczelarzy:

Św. Pamięci: Stefaniuk Antoni, Maleńczyk Tadeusz,

 1. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza zebrania.

 2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.

 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.

 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni rok kalendarzowy.

 • Prowadzenie biura przy ul. Pocztowej 3 w Białej Podlaskiej

 • Zebrania – sprawy bieżące

 • Prowadzenie strony internetowej

 • Współfinansowanie: wycieczka na ziemię Sandomierską, Walny Zjazd Sprawozdawczy,

 • Wnioski KOWR – 6: ► sprzęt, ► matki, pakiety ► szkolenie – nie odbyte z powodu pandemi ► badanie miodu, ► przyczepy, lawety, ► leki do zwalczania warrozy.

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu za poprzedni rok kalendarzowy.

 2. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za 2021 rok.

 3. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2021 rok.

 4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok.

 6. Przeprowadzenie wyborów do organów statutowych Związku Pszczelarzy „PODLASIE”

 7. Wystąpienie Kierownika ZDR w Grabanowie

 8. Przedstawienie planu pracy Zarządu na 2022 rok.

 • Prowadzenie biura przy ul. Pocztowej 3 w Białej Podlaskiej

 • Zebrania Zarządu

 • Prowadzenie strony internetowej

 • Szkolenia – współorganizacja: Konferencja Pszczelarska, szkolenia pszczelarskie w ZDR w Grabanowie.

 • Wycieczki współfinansowanie – spotkanie integracyjne, Walny Zjazd Sprawozdawczy, pielgrzymka na Jasną Górę - Św. Ambroży,

 • Asysty sztandarowe i okolicznościowe wiązanki kwiatowe.

 • Wnioski KOWR – 6: ► sprzęt, ► maki, pakiety, odkłady, ► szkolenie, ► badanie miodu, ► przyczepy, lawety, ► leki do zwalczania warrozy.

 

 1. Dyskusja nad proponowanym planem pracy Zarządu.

 2. Zgłaszanie projektów uchwał i wniosków oraz dyskusja nad nimi.

 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem uchwał i wniosków.

 4. Zakończenie zebrania.

 5. Zaproszenie uczestników na obiad .