Na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Związku Pszczelarzy "Podlasie"  w dniu 01.05.2022 roku, zostały wybrane na czteroletnią kadencję nowe organy Związku w następującym składzie:

 

 

Zarząd:

PREZES MARIAN WYRZYKOWSKI

V-CE PREZES JADWIGA PROKOPIUK

V-CE PREZES PIOTR PIEŃKO

SEKRETARZ MAREK MAKSYMOWICZ

SKARBNIK ZENON STANILEWICZ

CZŁONEK MARIA IGNATIU

CZŁONEK MAREK ŁUCEWICZ

CZŁONEK RAFAŁ STAWARZ

CZŁONEK JANUSZ MĄKA CZŁONEK

 

Komisja Rewizyjna:

Marek Król,

Karol Łopacki,

Grzegorz Szerement

 

Sąd Koleżeński:

Witold Korulczyk

Ireneusz Niedzielski,

Marian Sterniczuk

 

Delegaci na Walny Zjazd PZP: Piotr Pieńko, Marian Wyrzykowski.

 

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz pszczelarstwa.