Na podstawie § 21 Statutu Związku Pszczelarzy „Podlasie” , Zarząd Związku zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów.

Zjazd odbędzie się w ODR Grabanów (budynek główny), początek zjazdu zaplanowany jest na dzień 12.02.2023r. na godz. 10:00. W przypadku braku kworum w tym terminie, drugi termin zjazdu wyznaczono na godz. 10:30 tego samego dnia.