Pszczelarze którzy złożyli zamówienia na zakup w tym roku (2023) matek oraz odkładów i posiadali w chwili składania wniosku więcej niż 10 uli proszeni są o dostarczenie do dnia 12.08.2023r (włącznie) do biura ZP Podlasie ul. Pocztowa 3, 21-500 Biała Podlaska czytelnego ksera Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie w/w decyzji spowoduje utratę dotacji bez prawa zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Marian Wyrzykowski