Organy Związku Pszczelarzy Podlasie

PREZESMARIAN WYRZYKOWSKItel. 606 474 543
V-CE PREZESMARIA IGNATIUKtel. 509 225 827
SEKRETARZ MAREK MAKSYMOWICZtel. 504 026 846
 SKARBNIKZENON STANILEWICZtel. 604 890 715
CZŁONEKJAN CHUDAtel. 508 166 924
CZŁONEKMAREK ŁUCEWICZtel. 570 900 717
CZŁONEKJANUSZ MĄKAtel. 731 895 965
CZŁONEKROMAN GOŁASZEWSKItel. 663 585 628
Komisja Rewizyjna:Marek Król, Karol Łopacki, Eugenia Niesiołoska
Sąd KoleżeńskiIreneusz Niedzielski, Marian Sterniczuk, Małgorzata Jowik