Rozliczenia programów w 2024 prowadzą:

  • Program I.6.2 sprzęt kol. Maria Ignatiuk tel. 509 225 827
  • Program I.6.5 matki  kol. Piotr Pieńko tel. 507 198 181
  • Program I.6.3 leki kol. Marian Wyrzykowski tel. 606 474 543
  • Program zakupu węzy kol. Marek Łucewicz tel. 570 900 717